Inovacije

INOVACIJE

Identifikacija vozača pomoću Bluetooth-a

INOVATIVNO  I POUZDANO REŠENJE ZA INDENTIFIKACIJU VOŽAČA

Firme koji poseduju vozni park zahtevaju brza i pouzdana rešenja u pogledu identifikacije vozača  da bi se na adekvatan način izvršio proračun pređenih kilometara kao i u slučaju nezgoda i utvrđivanju šteta i odgovornosti.  Uz dodatak na GPS  uređaju  omogućava se identifikovanje vozača u  vozilu upotrebom pametnog telefona.

Elektronski tahograf

UČINITE POSLOVANJE VAŠEG VOZNOG PARKA EKONOMIČNIJIM

Za vozila sa digitalnim tahografom omogućava se pristup podacima tahografa u realnom vremenu tako da u bilo kojem trenutku možete pronaći informacije potrebne za obavezno izveštavanje. A pomoću podataka sa tahografa, menadžeri mogu lako optimizirati vreme vožnje i odmora svojih vozača, izbegavajući  novčane kazne zbog prekoračenja u vremenu upravljanja vozilom.