O nama

O SATGARDU

Satgard d.o.o. je kompanija koja više od deset godina pruža usluge satelitskog praćenja vozila. Specijalizovana je za implementaciju fleet management rešenja (rukovođenja voznim parkom). Satgard je osnovan 2007. godine kao deo grupe Secret Control Kft. sa sedištem u Budimpešti, Madjarska. Secret Control je najveći operater fleet management sistema u srednjoj Evropi sa preko 70000 vozila. Satgard realizuje sve potencijale Secret Control u Srbiji i na teritorijama bivše Jugoslavije. Obe kompanije aktivno prate razvoj tehnologija i informacionih sistema, kao i razvoj i potrebe tržišta, te na taj način nastoje obezbediti svojim korisnicima pravovremenu i kvalitetnu uslugu.
Satgard d.o.o. ima za cilj da postane najveći operater voznog parka u regionu, što može postići vrhunskom uslugom koju pruža, profesionalizmom i akvizicijama koje su u toku.

SATGARD poseduje licencu za obavljanje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, koju je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije dana 23.02.2018. godine pod brojem 016-013/2018.

SATGARD LICENCA
SATGARD LICENCA
100+STALNIH KLIJENATA
1200+VOZILA KOJA SE PRATE
12GODINA ISKUSTVA

Ekološka osvešćenost i briga za okolinu

Ekološka politika Satgard d.o.o zasnovana je na uverenju da su ekonomski rast preduzeća i poslovna uspešnost neraskidivo povezani sa društvenim napretkom sredine u kojoj deluje. Briga za okolinu u našoj kompaniji predstavlja deo društvene odgovornosti i svesti.

Svesni tih izazova, podsticanjem novih načina rada i čistijih tehnologija želimo da povećamo konkurentnost i inovativnost svog rada i stvorimo zdrav osnov za nova radna mesta. Smanjenje emisije štetnih gasova je svakako jedna od prednosti korišćenja sistema za optimizaciju rada vašeg voznog parka. Smanjena potrošnja goriva prouzrokovana svakodnevnim korišćenjem optimalnih ruta i optimalnog stila vožnje, pored efekta koji odražava na vaš budžet, predstavlja i vaš doprinos nastojanjima za očuvanje naše životne sredine. Optimizacija troškova, upotreba okolini prihvatljive ambalaže i recikliranih materijala, reciklaža kancelarijskog papira, predstavlja samo deo nase odgovornosti prema okolini. Pored toga, Satgard doo odlaže sav elektronski otpad koji proistekne iz poslovanja, na zakonom predviđen način u reciklažu, što zaokružuje društveno i ekološki odgovorno upravljanje našom kompanijom

Pozovite nas

Pozovite i posavetujte se sa nama. Pronaći ćemo idealno rešenje za vas !

+381 11 3217 020
info@satgard.com

SERTIFIKATI I NAGRADE

GPS uređaj koji ugrađujemo
Nagrada i sertifikat koji se odnosi na uređaje

2005 – Nagrada za bezbednosni proizvod godine

U oblasti bezbednosti, lične i imovinske zaštite, osvojili smo nagradu za bezbednosni proizvod godine pomoću naše usluge NAVSKY.

2014 – „E“ sertifikacija

Sertifikat „E“ koji smo dobili postavlja nam veoma stroge tehničke zahteve.
U EU se koristi za sve uređaje koji su postavljeni na druge uređaje, kao sto su automobili.
Test takođe meri koliko je oprema otporna na udarce, ali što je najvažnije, ne ometa rad drugih elektronskih proizvoda u njenoj blizini.